domingo, 22 de septiembre de 2013

Curso Virtual para Padres en castellano y valenciano
Curs Virtual per a Pares en castellà i valencià.
Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat
Usuario:
Contraseña:
7ª EDICIÓN: Del 30 de septiembre al 5 de noviembre 2013 7ª EDICIÓ: Del 30 de setembre al 5 de novembre de 2013
Si desea participar en el próximo curso, por favor rellene este formulario. Muchas gracias.
Per favor, si desitja participar en el curs òmpliga este formulari. Moltes gràcies. formulario
8ª EDICIÓN: Del 11 de noviembre al 23 de diciembre 2013 / 8ª EDICIÓ: Del 11 de novembre al 23 de desembre de 2013

Inscripciones: a partir del día 21 de octubre de 2013 / Inscripcions: a partir del dia 21 d'octubre de 2013
La Consellería de Sanitat de la Generalitat, en su afán de dotar a las familias de instrumentos que faciliten su labor de prevención de conductas de riesgo, está desarrollando el CURSO VIRTUAL PARA PADRES Y MADRES: “EN FAMILIA”, en colaboración con la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción FAD.
En el curso encontrarás instrumentos para fortalecer tu papel como padre o madre en la educación de tus hijos ante situaciones de riesgo, como las de los consumos de drogas.
En concreto, el Programa “En Familia” te ofrece posibilidades para, entre otras cosas:
 • Mejorar la comunicación dentro de la familia: cómo hacer una crítica, cómo escuchar, cómo enseñar a decir “no”,…
 • Aumentar la calidad de la vida afectiva de tu familia: cómo incrementar la autoestima de tus hijos, cómo expresar afecto y recibirlo,…
 • Cómo poner límites a tus hijos: la influencia en el desarrollo de tus hijos y en el clima familiar de saber poner normas y también de saber hacerlas cumplir.
 • Tu ocio y tu tiempo libre como espacios para educar a tus hijos.
 • Cómo entenderles y relacionarnos con ellos teniendo en cuenta su momento de desarrollo.
 • Cómo y cuándo hablarles de drogas, cómo afrontar situaciones de consumo iniciales si se producen.
Partimos del convencimiento de que prevenir en la familia es algo natural, es decir, algo posible de realizar día a día, de forma sencilla y constante, desde una edad muy temprana. Esperamos que este curso virtual "En familia", sea un tiempo en el que padres y madres tomen conciencia de la amplia capacidad de influencia que tienen sobre sus hijos-as, y de todos los recursos que pueden poner en marcha para la prevención de conductas de riesgo social.
Queremos animarte a conseguir estos objetivos y, en nuestro nombre y, si nos lo permites, en el de tus hijos, agradecerte el tiempo que vas a dedicar a ser más capaz de ayudarles a desarrollarse como personas.


La Conselleria de Sanitat de la Generalitat, en el seu afany de dotar a les famílies d'instruments que facilitin la seva labor de prevenció de conductes de risc, està desenvolupant el “CURS VIRTUAL PER A PARES I MARES:”EN FAMÍLIA”, en col•laboració amb la Fundació d'Ajuda contra la Drogoadicció (FAD).
En el curs trobaràs instruments per a enfortir el teu paper com pare o mare en l'educació dels teus fills davant situacions de risc, com les dels consums de drogues.
En concret, el Programa “En Família” t'oferix possibilitats per a, entre altres coses:
 •  Millorar la comunicació dintre de la família: com fer una crítica, com escoltar, com ensenyar a dir “no”,...
 • Augmentar la qualitat de la vida afectiva de la teva família: com incrementar l'autoestima dels teus fills, com expressar afecte i rebre'l,...
 • Com posar límits als teus fills: la influència en el desenvolupament dels teus fills i en el clima familiar de saber posar normes i també de saber fer-les complir.
 • El teu oci i el teu temps lliure com espais per a educar als teus fills.
 • Com entendre’ls i relacionar-nos amb ells tenint en compte el seu moment de desenvolupament.
 • Com i quan parlar-los de drogues, com afrontar situacions de consum inicials si es produïxen.
Partim del convenciment que prevenir a la família és una cosa natural, és a dir, possible de realitzar dia a dia, de forma senzilla i constant, des d'una edat molt primerenca. Esperem que aquest curs virtual "En família", sigui un temps en el qual pares i mares prenguin consciència de l'àmplia capacitat d'influència que tenen sobre els seus fills-es, i de tots els recursos que poden engegar per a la prevenció de conductes de risc social.
Volem animar-te a aconseguir aquests objectius i, en el nostre nom i, si ens ho permets, en el dels teus fills, agrair-te el temps que vas a dedicar a ser més capaç d'ajudar-los a desenvolupar-se com persones.

lunes, 2 de septiembre de 2013

Calendari i el procediment d’admissió de l’alumnat a les ensenyances d’Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional en centres públics i centres privats concertats no universitaris per al curs 2013-2014. 


http://www.docv.gva.es/datos/2013/04/15/pdf/2013_3572.pdfAixí és, les vacances han estat molt bé, però , ja hem de tornar a l’escola i cal preparar-se un poc, per a que la tornada siga un èxit.

    Alguns consells:

P CANVI D’HORARI: Ara toca matinar, així que una setmana abans proposa’t gitar-te més prompte i posa el despertador cada dia acostan-te a l’hora que t’hauràs d’alçar en els dies de col·legi.  Voràs com no et costa tant quan arribe el moment, estaràs ja adaptat.
            Quant convé dormir?
- fins als 5 anys : entre 11 i 13 hores.
- en Primària: entre 10 i 11 hores.
- els adolescents: unes 9 hores.

P MATERIAL: Organitza’t tot el material que et farà falta: llibres, llibretes, bolígrafs, agenda, etc. Pots fer-te un llistat .

P MENJAR BÉ: Menja variat, no oblides la fruita i la verdura. Molt important és el desdejuni, et donarà energia tot el matí.

P MOVIMENT: Cal que practiques algún esport adequat a la teua edat. És bo per a soltar tensions, per a millorar la salut, per a aprendre disciplina, …

P PUNTUALITAT: Arribar puntual a classe és molt important, crees un hàbit positiu i a més no et perds temps de les assignatures ni molestes a la resta de companys i professors.

PMENYS TELE I ORDINADOR: Marca’t un temps per a vore la tele o utilitzar l’ordinador, temps no superior a mitja hora seguida.

P DISFRUTA I APROFITA: Disfruta del que aprens, dels moments amb els companys i aprofita el temps en l’escola, és una inversió en el teu futur, on tu seràs el protagonista.