lunes, 9 de abril de 2018El calendari i el procediment d’admissió i matrícula
de l’alumnat en els ensenyaments de Formació Professional
Bàsica, de grau mitjà i de grau superior en centres
públics i centres privats amb cicles formatius sostinguts
amb fons públics no universitaris; en els programes formatius
de qualificació bàsica finançats amb fons públics, i
en els cicles de Formació Professional Bàsica en instituts
d’Educació Secundària i centres integrats públics de Formació
Professional de la Comunitat Valenciana, dirigides
a beneficiaris del Pla d’ocupació juvenil per al curs 2018-
2019
El calendario y el procedimiento de admisión y
matrícula del alumnado en las enseñanzas de Formación
Profesional Básica, de grado medio y de grado superior,
en centros públicos y centros privados con ciclos formativos
sostenidos con fondos públicos no universitarios; en
los programas formativos de cualificación básica financiados
con fondos públicos y en los ciclos de Formación
Profesional Básica en institutos de Educación Secundaria
y centros integrados públicos de Formación Profesional
de la Comunitat Valenciana, dirigidas a beneficiarios
del Plan de empleo juvenil para el curso 2018-2019.


https://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/09/pdf/2018_3470.pdf

miércoles, 4 de abril de 2018

S'adapten els annexos per a l’accés a l’admissió i la matrícula a ensenyaments de Grau Mitjà i de Grau Superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana. 

  Se adaptan los anexos para el acceso a la admisión y matrícula a enseñanzas de grado medio y de grado superior de Formación Profesional en la Comunitat Valenciana.

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/03/pdf/2018_3083.pdfEl calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat als ensenyaments d'Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2018-2019, en l'àmbit competencial de la província de València.


Calendario y procedimiento de admisión de alumnado a las enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato, en centros públicos y en centros privados concertados, no universitarios , para el curso 2018-19, en la provincia de Valencia.


https://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/28/pdf/2018_3153.pdf