miércoles, 4 de abril de 2018
El calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat als ensenyaments d'Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2018-2019, en l'àmbit competencial de la província de València.


Calendario y procedimiento de admisión de alumnado a las enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato, en centros públicos y en centros privados concertados, no universitarios , para el curso 2018-19, en la provincia de Valencia.


https://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/28/pdf/2018_3153.pdf

No hay comentarios:

Publicar un comentario