miércoles, 4 de abril de 2018

S'adapten els annexos per a l’accés a l’admissió i la matrícula a ensenyaments de Grau Mitjà i de Grau Superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana. 

  Se adaptan los anexos para el acceso a la admisión y matrícula a enseñanzas de grado medio y de grado superior de Formación Profesional en la Comunitat Valenciana.

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/03/pdf/2018_3083.pdf

No hay comentarios:

Publicar un comentario