jueves, 25 de mayo de 2017

OFERTA EDUCATIVA A LA SAFOR. MODALITATS DE BATXILLERATS A GANDIA:

BATXILLERAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA
·         IES. Ausiàs March.
·         IES Mª Enríquez.
·         IES Tirant lo Blanch
·         IES Veles e Vent
·         Gregori Maians .
·         Crist ReI (MM.Escolàpies)
·         Real Col·legi Escoles Pies (Escolapis)
·         Los Naranjos.
    
BATXILLERAT HUMANITATS
I CIÈNCIES SOCIALS
·         IES. Ausiàs March.
·         IES Mª Enríquez.
·         IES Tirant lo Blanch
·         IES Veles e Vent
·         Gregori Maians .
·         Crist ReI (MM.Escolàpies)
·         Real Col·legi Escoles Pies (Escolapis)
·         Los Naranjos.

BATXILLERAT d'ARTS
·         IES Mª Enríquez. ( Modalitats: Arts Plàstiques i Arts Escèniques.)
·         Crist ReI (MM.Escolàpies).
CICLES FORMATIUS GRAU MITJA A LA SAFOR
GANDIA – IES TIRANT EL BLANC. C/ Barranc de Sant Nicolau. s/n. Telèfon: 96 282 94 20
- Gestió administrativa.                                                  – Instal·lacions elèctriques i automàtiques.
- Activitats Comercials.                                                   - Soldadura i caldereria.                
- Instal·lacions de Telecomunicacions.                    -  Farmàcia i Parafarmàcia.
-Iinstal·lació i moblament.                                        - Cures auxiliars d'infermeria                         
GANDIA – IES Mª ENRÍQUEZ. C/  Literat Azorín, n. 1 . Telèfon: 962829430
- Sistemes microinformàtics i xarxes.
- Tècnic d’esports en Atletisme.
GRAU DE GANDIA – IES VELES E VENTS. C/ Cullera 135. Telèfon: 962 82 94 40
          - Atenció a persones en situació de dependència           - Videodiscjóquei i So.
BENIRREDRÀ – ESCLAVES SAGRAT COR. C/ Convent, 2. Telèfon: 96 286 04 10
-       Gestió administrativa                                - Comerç
BELLREGUARD – IES JOAN FUSTER C/ Enric Soler i Godés, s/n. Telèfon: 962 82 94 00
-        Manteniment electromecànic de maquinària.
BENIARJÓ – EFP LA SAFOR. C/ Sant Marc,10. Telèfon: 96 280 01 45
-       Jardineria          - Gestió Administrativa      -  Preimpressió digital.
OLIVA – IES GABRIEL CISCAR. C/ Riu Alfadalí, s/n. Telèfon:  962 82 94 35
-       Gestió administrativa       -  Mecanitzat   
OLIVA – IES GREGORI MAIANS. C/ Gabriel Miró ,13, . Telèfon:  962852066
-       Tècnic en conducció d'activitats fisicoesportives en el mig natural.
(També està aquest cicle en el centre educatiu “Los Naranjos” de Gandia)
TAVERNES DE LA VALLDIGNA – IES LA VALLDIGNA C/ Camí la Dula, s/n. Telèfon: 962 82 94 45
                     - Gestió administrativa  
TAVERNES DE LA VALLDIGNA – IES JAUME II EL JUST. C/ Camí la Dula, 29. Telèfon:  962 82 99 95
-         Explotació de Sistemes Informàtics

OFERTA CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR A LA SAFOR. GANDIA:
IES TIRANT EL BLANC. C/ Barranc de Sant Nicolau. s/n. Telèfon: 96 282 94 20
-         Administració i finances                            - Assistència a la Direcció.
-         Comerç internacional                             - Laboratori clínic i biomèdic.
-         Laboratori de diagnòstic clínic               -  Documentació Sanitària
-         Prevenció riscos professionals.            - Sistemes de Telecomunicacions i informàtics.
-         Construccions Metàl·liques.
IES Mª ENRÍQUEZ. C/  Literat Azorín, n. 1 . Telèfon: 962829430
-       Administració de sistemes informàtics en xarxa.         
  - Desenrotllament d’aplicacions web.
GANDIA / LOS NARANJOS. Ctra. De Barx, s/n. Telèfon:  962875318
-         Tècnic Superior en Animació i Activitats Físico Esportives.
GRAU DE GANDIA / IES VELES E VENTS. C/ Cullera 135. Telèfon: 962 82 94 4
              - Il·luminació, captació i tractament de la imatge.           – So per audivisuals i espectacles.
-         Animació Sociocultural i Turística                              - Educació Infantil
-         ( Pendent d’aprovació : Animacions 3D, jocs i entorns interactius)
BELLREGUARD / IES JOAN FUSTER C/ Enric Soler i Godés, s/n. Telèfon: 962 82 94 00
-         Mecatrònica industrial
BENIARJÓ / EFP LA SAFOR. C/ Sant Marc,10. Telèfon: 96 280 01 45
-         Educació infantil
OLIVA / IES GABRIEL  CISCAR. C/ Riu Alfadalí, s/n. Telèfon:  962 82 94 35
 - Administració i finances         - Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques
 -  Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció          - Producció per mecanitzats
TAVERNES DE LA VALLDIGNA / IES LA VALLDIGNA C/ Camí la Dula, s/n. Telèfon: : 962 82 94 45
-         Administració i finances                           - Manteniment d'equips industrials
TAVERNES DE LA VALLDIGNA / IES JAUME II EL JUST. C/ Camí la Dula, 29. Telèfon: 962 82 99 95
-        Sistemes microinformàtics  i xarxes.

FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES. Plaça Escoles Pies. 96 2865739

Requisits: tindre 18 anys. Si és menor, ha de tindre un contracte laboral de formació.
Prova de nivell.

ALTRES DADES D' INTERÉS:

 Bloc del Dpt de Orientació del centre :  orientacio mas calderon
 Telèfon Departament de Joventut, c/ Tossal, 8 : Tlf. 962959522      joventut@gandia.org

En internet, pots visitar:

       www.uv.es    Universitat de València.
      www.upv.es   Universitat Politècnica de València.   Escola Politècnica Superior de Gandia.
      pàgines web del IES que vos interessen.També pots vorer les pàgines web dels instituts que vos interessen.

Hi ha molts més estudis, oficis, carreres, de les que pugues trobar ací, si necessites més informació o tens dubtes, recorda que tens al teu tutor/a i/o al Dpto. d'Orientació per a ajudar-te.
lunes, 15 de mayo de 2017

PROVA D’ACCÉS DE GRAU MITJÀPARTS PROVA ACCÉS

MATÈRIES PROVES D’ACCÉS


 
LINGÜÍSTICA
 Llengua i Literatura  ( Castellà o Valencià)

Llengua estrangera ( anglés)


SOCIAL

Ciències Socials, Geografia i Història

CIENTIFICOMATEMÀTICATÈCNICA
 Matemàtiques

 Ciències Naturals

Tractament de la informació i competència digital


Inscripció : del 17  de maig  fins al 31 de maig.

Publicació llistats alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre;1 de juny

Publicació llistats provisionals d’admesos: 7 de juny

Publicació llistes definitives d’admesos i exclosos: 14 de juny.

Realització  prova Grau Mitjà  convocatoria ordinària : 
19 de juny. 

(PORTAR EL DNI).


Més informació : a la pàgina web de Conselleria: http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional
PREINSCRIPCIONS   CURS  2017/18  ( TELEMÀTICA)

i buscar l’assistent d’inscripció telemàtica.

BATXILLERAT
Sol·licituds

Del 22 al 31 de maig

Llistes provisionals

Llistes definitives
12 de juliol

19 de juliol

Matrícula

Del 19 al 27 de juliol
Cicles FORMATIUS GRAU MITJÀ

Sol·licituds

Del 25 de maig al 6 de juny

Llistes provisionals

Llistes definitives
11 de juliol

18 de juliol

Matrícula

Del 20 al 28 de juliol
-          
(La documentació es lliurarà al Centre de 1ª opció.)

-         Pàgina web de Conselleria:   http://www.ceice.gva.es/