lunes, 15 de mayo de 2017

PROVA D’ACCÉS DE GRAU MITJÀPARTS PROVA ACCÉS

MATÈRIES PROVES D’ACCÉS


 
LINGÜÍSTICA
 Llengua i Literatura  ( Castellà o Valencià)

Llengua estrangera ( anglés)


SOCIAL

Ciències Socials, Geografia i Història

CIENTIFICOMATEMÀTICATÈCNICA
 Matemàtiques

 Ciències Naturals

Tractament de la informació i competència digital


Inscripció : del 17  de maig  fins al 31 de maig.

Publicació llistats alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre;1 de juny

Publicació llistats provisionals d’admesos: 7 de juny

Publicació llistes definitives d’admesos i exclosos: 14 de juny.

Realització  prova Grau Mitjà  convocatoria ordinària : 
19 de juny. 

(PORTAR EL DNI).


Més informació : a la pàgina web de Conselleria: http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional

No hay comentarios:

Publicar un comentario