lunes, 9 de abril de 2018El calendari i el procediment d’admissió i matrícula
de l’alumnat en els ensenyaments de Formació Professional
Bàsica, de grau mitjà i de grau superior en centres
públics i centres privats amb cicles formatius sostinguts
amb fons públics no universitaris; en els programes formatius
de qualificació bàsica finançats amb fons públics, i
en els cicles de Formació Professional Bàsica en instituts
d’Educació Secundària i centres integrats públics de Formació
Professional de la Comunitat Valenciana, dirigides
a beneficiaris del Pla d’ocupació juvenil per al curs 2018-
2019
El calendario y el procedimiento de admisión y
matrícula del alumnado en las enseñanzas de Formación
Profesional Básica, de grado medio y de grado superior,
en centros públicos y centros privados con ciclos formativos
sostenidos con fondos públicos no universitarios; en
los programas formativos de cualificación básica financiados
con fondos públicos y en los ciclos de Formación
Profesional Básica en institutos de Educación Secundaria
y centros integrados públicos de Formación Profesional
de la Comunitat Valenciana, dirigidas a beneficiarios
del Plan de empleo juvenil para el curso 2018-2019.


https://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/09/pdf/2018_3470.pdf

No hay comentarios:

Publicar un comentario