jueves, 28 de enero de 2016


Matrícula para mayores de 18 años, para la prueba 

destinada a obtener el título de Graduado en Educación 

Secundaria ( Comunidad Valenciana):

RESOLUCIÓ de 13 de gener de 2016, de la Direcció General de Política Educativa de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten les instruccions que regulen la matrícula telemàtica en la prova perquè les persones majors de díhuit anys puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, a la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2016/01/26/pdf/2016_344.pdf


Prueba para mayores de 20 años que quieran obtener el título de Bachiller en la Comunidad Valenciana:

RESOLUCIÓ de 13 de gener de 2016, de la Direcció General de Política Educativa de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la prova per a persones majors de vint anys per a l'obtenció directa del títol de Batxiller, a la Comunitat Valenciana, corresponent al curs 2015-2016. [2016/288] (DOCV nº 7701, de 20.01.2016).

http://www.docv.gva.es/index.php?id=79&sig=000363/2016

No hay comentarios:

Publicar un comentario