martes, 2 de abril de 2013

PRINCIPIS BÀSICS PER A MOTIVAR POSITIVAMENT.


 • Professors optimistes reforcen positivament el treball a classe.
 • Dominar el propi cos a voluntat, descobreix un potencial increïble: la veu, la postura, la gestualitat, la mirada, el moviment...
 • Ser i semblar disponibles, disminueix la distància alumne-professor i facilita l'aprenentatge.
 • Dominar qualsevol situació d'aprenentatge és premisa incondicional abans d'endinsar-nos-hi.
 • Abans de muntar una sessió d'oralitat, s'ha de planificar conscientment.
 • L'ordre d'una classe no depén del silenci dels alumnes.
 • En la variació i en la creació de dissonàncies, es basen bona part de les estratègies per conquerir o reconquerir l'atenció perduda, i per crear una atmòsfera d'expectació que mantingui l'interés fins al final.
 • L'èxit és més incentivador que el fracàs.
 • Manifestar, reconèixer i aplicar els progressos obtinguts pels alumnes accentua el seu interés a continuar el seu procés d'aprenentatge.
 • Referir-nos als alumnes pel seu nom ens hi acosta des del primer moment.
 • Aconseguir un bon ambient alumnes-alumnes i alumnes-professor incentiva positivament a formar part del grup-classe, i per tant, a treballar a gust.
 • Riure és sa, provocar somriures i rialles és una bona teràpia docent.
 • Els alumnes són persones abans que res. Els seus sentiments estan per davant de tot.
 • Els professors som mestres abans que res. L'interés pels nostres alumnes està per davant de tot.
 • Cap d'aquests principis no és paraula de Déu. Només la professionalitat i sensibilitat de cada ensenyant, establirà l'ordre de prioritats en la determinació dels principis del codi deontològic adient a ell mateix i als seus alumnes.
                                                       Segons Carme Monegal. Ed. L'Alber.

No hay comentarios:

Publicar un comentario