martes, 2 de abril de 2013PROVES CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ. JUNTA QUALIFICADORA.

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i es nomenen les comissions examinadores. [2013/2876]

(DOCV núm. 6993 de 28.03.2013)


No hay comentarios:

Publicar un comentario